Neden BrainFit?

Brainfit değişen çağın getirdiği olumlu ve olumsuz şartlarda bireylerin gelişimlerini tamamlamak ve potansiyellerini kullanabilmeleri için gerekli bir sistemdir. BrainFit, disleksi, dürtüsellik, dikkat eksikliği, odaklanma zorluğu, hiperaktivite gibi konular üzerinde çalışan nörobilimsel bilişsel eğitim programları bütünüdür.

BrainFit neyi başarır?
Brainfit kişilerin bilişsel becerilerini ve öğrenme becerilerini geliştirerek sosyal, akademik, davranışsal, sanat, spor alanlarında potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve hayatın içine çok daha kolay dahil olmalarını sağlar.
Zihin Check-Up nedir?
Dünyanın en kapsamlı Bilişsel Ölçüm Testi Zihin Check-Up ile beynin 5 temel alanı olan; dikkat ve odaklanma becerileri, motor yetenekler, sosyal-duygusal beceriler, görsel beceriler ve işitsel becerileri analiz ederek öğrenmenin önündeki kök nedeni bulur. Bu sayede BrainFit beyin egzersizi programları kişiye özel olarak uygulanır.
Neden çocuğumu değerlendirmeliyim? Bu değerlendirme, ebeveyn olarak bize ne katacak?

Bireyler ile yaptığımız değerlendirmenin amacı kişinin yaşına göre bilişsel gelişimini ölçümlemektir. Bu değerlendirme sonucunda çocuğunuzun yaşadıklarını, yaptıklarını anlama ve potansiyelini kullanabilmesi adına çözüm yolunu bulmamıza katkı sağlar.

Seslendiğimde çocuğum bana cevap vermiyor, BrainFit bu konuyla ilgili çalışıyor mu?
Evet çalışıyor. Burada dikkatin ilk aşaması hazır bulunuşluktan işitsel becerisine kadar neden cevap vermediğine dair bir çok parametre olabilir. Zihin Chek-Up yaparak sebebi net olarak belirleniyor. Zihin Chek-Up sonuçlarına göre beceriler geliştirildiğinde, davranışlardaki değişimler de süreç içerisinde gözleniyor.
BrainFit bilimsel bir sistem midir?
Evet bilimsel bir sistemdir. Genel çerçevede
nöroplastisite Nöroplastisite, beynin yapısal veya fizyolojik değişikliklere uğrama yeteneğidir.
üzerine çalışmaktayız. 2001 yılından bu yana bilim insanlarının sürekli geliştirmeye ve güncellemeye devam ettiği bir sistemdir.
BrainFit’ten kimler faydalanabilir?
Her yaştan çocuk ve yetişkin faydalanabilir.
Eğitmenleriniz/Öğretmenleriniz kimlerden oluşmaktadır?

Eğitmen olarak psikologlar ve beden eğitimi öğretmenleri ile çalışmaktayız.

Biz Kimiz?

Disleksi ve öğrenme zorluklarına BrainFit iyi gelir mi?
Evet iyi gelir. Disleksi öğrenme güçlüğüdür. Bireyin hangi alanda zorluk yaşadığını Zihin Check-Up ile tespit ettikten sonra o alanlarda oluşturacağımız nöron bağlantılar sayesinde öğrenmesi ve mantık muhakeme yapabilmesi çok daha kolaylaşacaktır.
BrainFit DEHB'li çocuklarla nasıl çalışıyor?

Brainfit sistemi hareket temelli bir eğitim sistemidir. Her öğrencimize yaptığımız gibi Zihin Check-Up uygulamasının sonrasında 1200 farklı egzersiz programı içinden ihtiyacına yönelik eğitim programı ile çalışılmaktadır. BrainFit egzersizleri kişiye özel olarak uygulanmaktadır.

Çocuğum çok yavaş, sebebi ne olabilir?
Yavaşlık işleme hızı ve algı hızı ile alakalı olabilir. En güvenilir yol Zihin Check-Up yapmak.
Çocuğum heceleri birleştiremiyor, ne yapmak lazım?
Okumak yazmak görsel bir beceri olduğu gibi işitsel bir beceridir de. Burada Zihin Check-Up yapmak ve zorluk yaşadığı alanları belirlemek doğru bir ilk adım olacaktır.
BrainFit, sınava hazırlanan çocuklarla nasıl çalışıyor?

Sınavlarda öncelik anlayarak okumak ve zaman yönetimidir. Çocuğunuzla yapacağımız Zihin Check-Up ile performansını artırmak için hangi alanlarını üzerine çalışılacağını tespit edip o alanları güçlendirmek adına hizmet veriyoruz.

BrainFit egzersiz programı ne kadar sürüyor? Devam zorunluluğu var mı?
Brainfit 4 aylık kurlar şeklinde; iki Zihin Check-Up ve 32 seans şeklinde uygulanıyor. Her kurun sonunda yapılan test ile kişinin ihtiyacı ve ilerlemesi kontrol ediliyor. Bireyin gelişimi ve ailenin beklentisine göre yeni yol haritası çıkarılıyor.