fbpx

SSS

BrainFit Studio kurumları öğrenim merkezleri değildir. Çocuklarınızı donanımlı eğitim kurumları veya öğrenim kurumlarına kaydını yaptırmadan önce onları ideal bir duruma getiren profosyenel bir eğitim kurumudur. BFS kurumları, çocuğunuzun temel öğrenme becerilerini değerlendiriyor ve kanıta-dayalı programlar aracılığıyla onların becerilerini geliştiriyor. Brainfit Studio programları çocuklarınızın Özel okullar, eğitim kurumları veya donanımlı sınıflarda daha iyi ve daha hızlı öğrenmelerine ve konuları özümsemelerine en etkili şekilde yardımcı oluyor.

Çocuğunuzu değerlendirmenin birkaç faydalı yanı vardır.

 

1 Bazen, bir çocuk bir akademik konuyu öğrenmek için ekstra çaba ve zaman harcamaya ihtiyaç duyabilir veya o konuyu anlama zorluğu çekebilir, bundan dolayı da o konuya olan  ilgisi azabilir. Bir çocuğun maksimum kapasiteyle çalışamıyor olması, belirli zihin egzersiz yeteneklerinin eksikliği nedeniyle olabilir.BFS, çocuğun analizlerini yapar, zayıf olan özel alanları tespit etmemize yardımcı olur, böylece bu zayıf alanlara güçlendirmek için  uygun olan programları bize tavsiye eder.

 

2 Bir öğrenci okulda sorunlarla karşılaşmaya başladığı an zihin egzersizlerine ihtiyaç duyduğu ortaya çıkabilir. Öğrencinin akademik sorunlar yaşamaya başlamadan önce zayıf olan potansiyel alanları değerlendirilir böylece bu alanlar güçlendirilir.

CognitveMAp değerlendirmede, aslında çocuğunuzun görme veya işitsel yeteneklerini test etmiyoruz. Bunun yerine biz çocuğun daha hızlı ve doğru duyması ve görmesi için çocuğun zihinsel yeteneklerini geliştiriyor ve değerlendiriyoruz. Örneğin, işitsel becerilerin ;dikkat, dil, okuma ve anlama ile ilgili olduğunu biliyoruz. Görsel becerilerinin de Matematikte geometri ve dikkatle ilgili olduğunu biliyoruz. Motor becerilerinin iyi bir duruş, hareketsiz oturmak ve el yazısı, öğrenme yeteneği, öğrenme hızıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Çocuğunuzun zihin egzersizleri seviyesi hakkında iyi bir fikire sahib olmanız , onları etkili ve güvenli bir şekilde yardımcı olmanızı sağlayacaktır.

Hayır, yapılan araştırmalar göstermiştirki özel müdahale olmaksızın, çocuğunuzun zihin egzersizleri ve öğrenme becerileri, özellikleri, genellikle aynı mevcut düzeyde kalacaktır. Çocuğunuz kendi güçlü ve zayıf yönleri üzerinde çalışmayı ve bunları geliştirmeyi öğrenecektir.

Her çocuk birkaç sistem yolu ile öğrenir.

1 Görsel olarak; okuma becerisi, tahta veya diyagramlara bakarak, gözlem becerileri, alan planlaması

2 İşitsel olarak, öğretmeninin sözel komutlarını dinlemesi , iletişim, okuma ve anlama

3 Dikkat&hafıza. Sınıfta dikkat ve bilgileri hafızada tuta bilme yeteneği

4 İnce ve kaba motor becerisi, yazma becerileri, spor becerileri.

Çocukta yukarıda bahsedilen sistemlerden herhangi biri iyi çalışmıyorsa , bunlar büyük ölçüde çocuğun performansını ve öğrenme yeteneğini etkileyecektir.

Dikkat: Öğrenmek için, bir çocuğun bilgiyi özümzemesi ve dikkatli olması gerekmektedir. Öğrenme 2 yolla gerçekleşir. Bunlar kulak(işitsel) ve göz (görsel) yolla olur.

Görsel ve işitsel süreç: Kendinizi sınıfta konuşma yapan bir kişiyi dinlerken hayal edin. Nasıl sınıfta öğretmeninizi dinliyorsanız. Öğretmen ihtiyaç duyduğunuz bilgileri görsel olarak algılamanız için resim, slaytlar, video, grafik ve kitaplar kullanacaktır. Veya işitsel yolla almanız gereken bilgileri size sözlü olarak açıklayacaktır.

Sosyal-duygusal sistemler: Bir çok anne genellikle çocuğunun düşük performansının temel nedenlerinin güven eksikliği, ilgisizlik, tembellik, motivasyonsuzluk sebebiyle olduğuna inanırlar.

Ilgi, motivasyon ve özgüven herhangi bir etkinlikte başarı için hayati bir önem taşımaktadır.

Şu örneğe bakalım:  Andy ve Mary’i düşünün, Ailenin,  bu iki çocuk hakkında tamamen farklı endişeleri var. Andy,  çok aktif ve eğlenceli ancak annesi onun sadece futbol ve bilgisayar oyunları ile ilgilenmesinden şikayetci.  Andy, okul ödevleri ve kitapları ile ilgilenmiyor ve annesi Andy nin niçin okul ödevlerinde sadece 15 dakika odaklanabildiğini ancak bilgisayar oyunlarının başında nasıl olurda 1 saat zaman geçirebildiğini merak ediyor. Diğer taraftan, Mary, çok tembel, pasif ve  özgüvene sahip değil, annesi mary’nin bu durumundan çok rahatsızlık duyuyor . Okumayı sevmesi güzel, Ancak sadece yaptığı etkinlik okuma.  Mary, fiziksel aktiviteleri sevmiyor, asla oyun bahçelerine gitmiyor.Zamanını tekbaşına geçirmeyi tercih ediyor.

“Hiç kimse yapabileceği şeyler için ilgisiz, motivasyonsuz veya tembel değildir.”

Andy ve Marynin ailesi onları düşük öz güven ve okul ödevlerine olan ilgisizlikleri nedeni ile suçlarken, biz onların öğrenme becerilerine ait profillerini buluyoruz, bunlar;

– Andy mükemmel görsel motor becerilerine sahip (futbol ve bilgisayar oyunları için gerekli) , ancak (tüm okul yaşantısı için) okuma, anlama ve hafıza için gerekli olan dikkat ve işitsel becerilerinde önemli problemleri var.

– Mary, Andy’de eksik olan mükemmel işitsel ve görsel becerilere sahiptir. Ancak görsel motor koordinasyonunda problemleri vardır. (Bu yüzden fiziksel tembelliği sahiptir.)

– Bizim vücut sistemimizdeki zorlukların ve doğal güçlerin bizim motivasyonumuzu, ilgi, ve güvenimizi şekillendirdiğini biliyoruz.

Hayır, programımızdan tüm çocuklar yararlanabilir. Çocuklarda temel zihin egzersiz düzeylerini geliştirerek, onların daha iyi ve daha hızlı öğrenmenlerine yardımcı oluyoruz. Yani, onların okul hayatlarında daha başarılı olmalarına, daha iyi öğrenmelerine ve kendilerine olan öz güvenlerinin artmasını sağlıyoruz.

Bizim programlarımız eğitim alanında, nöroloji ve terapi alanında mevcut olan en son bilgi ve araştırmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. Program eğitmenlerinin tamamı, yüksek standartlarda etkin bir programları yürütmek için yapılandırılmış ve bir eğitim programı kullanarak eğitilmiştir.

Eğitmenlerimiz genellikle psikoloji, pedogoji , eğitim, terapi veya ilgili alanlarda lisans dereceleri veya diplomalara sahiptir. Bazıları daha genel lisanslara sahip olabilir. Ama sonuçta çocuklarla çalışma deneyimine sahip olmalarıdır.

Geç gelişim gösteren bazı çocuklar vardır. Ama gerçekten öğrenme zorluğu yaşayan öğrencilerle sonradan gelişecek öğrenciler arasında ayrım yapmak zordur. Bir araştırmaya göre, Zayıflıklarını törpülemeyen çocuklar için genel tavsiye, bu çocukların açılmasını beklememe, bundan ziyade en iyi sonuçları almak için yaşanan bu güçlüklere bir an önce müdahale edilmesidir.

Genellikle, 6 yaşından sonraki çocuklarda alışkanlıktan dolayı kalem tutuşunu değiştirmek zor olabilir. SM’nin niyeti ve güzel motor egzersizleri, iyi kalem tutuşunu desteklemekte ihtiyaç duyulan tüm duyuşsal motor sistemini geliştirmektir. İyi kalem tutuşu çocuğun sürekli ve 3 parmakla yapacağı kalem tutuşuna adapte olmasını kolaylaştırır. Yine de bu 3 parmak kalem tutuşunun kalıcı olup olmayacağı çocuğun sitemine bağlıdır. Bu da zor olabilir. Ayrıca şunu da unutmayalım ki, çocuğun edindiği kalem tutuşu onun için fonksiyonel olandır ve buna müdahale etmek çocuğun el yazısı kalitesini azaltabilir. Böylelikle duyuşsal motor becerilerini verirken aynı zamanda çocuğun 3 parmak kalem tutuşunu kolaylaştıracak tutuşları da sağlıyoruz. Her ne kadar öğrencinin edindiği kalem tutuşu onun için fonksiyonel ve kolaylaştırıcı olsa da.

Başvuru Formu