fbpx

Scholar® 6-18 yaş

BRAINFIT SCHOLAR PROGRAMI

“Gerçekten isterse, her insan kendi beyninin heykeltıraşı olabilir”

Nörolog ve Nobel Ödülü  Laureate Santiago Ramon y Cajal (1852-1934)

BrainFit Programlarının temelini nöroplastisite prensipleri oluşturmaktadır. Kişinin  tüm yaşamındaki  eğitim ve tecrübe tepki  fonksiyonu ve yapısını şekillendiren,  100 milyarlarca hücrenin beyni oluşturduğu, nöronların kapasitesidir.

Araştırmalar göstermiştir ki;  beynin belirli uyarımlar neticesinde değişim kabiliyeti ve bu değişimin ise öğrenmeye olumlu etkisi vardır. Uzun süren çalışmalar zihin egzersizlerinin zihinsel kapasite üzerinde müthiş etkilerinin olduğunu   belirtmektedir.  (The Society for Neuroscience, Brain Briefings, December 1997).

Nörologlar beynin farklı alanlarının bilişsel ve algısal aktivitelere katkıda bulunduğunu 19.yy’dan bu yana belirtmektedirler. A.R.Luria beynin farklı alanlarının işlevsel sistemler dahilinde birlikte çalışarak okuma, yazma ve matematik becerisi gibi karmaşık zihinsel aktivitelerin üstesinden geldiklerini ve öğrenme sürecinde her beyin bölgesinin çok özel ve kritik bir rolü olduğunu tespit etmiştir. Bir alandaki zayıflık farklı öğrenme süreçlerinin sayısını etkilemektedir.

BrainFit Programı kişinin diğer alanlarına göre kıyaslandığında daha zayıf, öğrenme sorunu yaşadığı ve beynin diğer alanlarındaki fonksiyonel sistemin öğrenme kapasitesini de güçsüz bırakan kısımlarla ilgilenir ve bu alanlara odaklanır. Örneğin motor planlamasından sorumlu sembol sıralamalarını öğrenmedeki bir problem, yazma, okuma, konuşma ve hecelemeyi de etkileyecektir.

BrainFit programları zihinsel kapasitenin artması ve öğrenme becerilerinin gelişmesiyle sonuçlanan zihin egzersizleri sayesinde öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırır. Zayıf alanların gelişmesiyle kişinin okuma, yazma, matematik veya algılama benzeri karmaşık görevlerde performans gösterme becerisi artar.

BrainFit programları kişiye özel olup her öğrencinin programı Zihin Check-Up sonucuna göre şekillenir. Zihin egzersizleri programlarının seviyeleri ise  performansa dayalı artış gösterir. Gerek  kişiye özel programın oluşturulması gerekse de programların seviye artışları sistem tarafından belirlenir ve okullar arası uygulama ve değerlendirme kriterlerinde  hiçbir farklılık olmaz. Seviyeler arası geçiş eğitmenin gözlemine göre değil öğrencinin performansının sisteme yansıması  sayesinde mümkündür.

Brainfit Scholar eğitimi için Ücretsiz Deneme Seansına aşağıdaki formdan başvuru yapabilirsiniz.

 • Akademik Başarı için gerekli olan Becerilerin Gelişimi

 • Dikkat Odaklanma Becerilerinin Gelişimi

 • Kısa süreli ve Uzun Süreli Hafıza Becerilerinin Gelişimi

 • Kaygı Kontrolünün ortadan kalkması ile sınavlarda başarı imkanı

 • Bağımsızlık, güven ve pozitif ruh hali kazanımı ile yaşamdan zevk alma

 • Mekansal ve Görsel Algı Becerilerinin Gelişimi

 • İşitsel Becerilerin Gelişimi

 • Psiko-Motor Becerilerin gelişimi

 • Yazı yazma becerilerinin gelişimi

 • Özgüven ve İletişim Becerilerinin Gelişimi

 • Haftada 1 seans

 • 90 dakika seans süresi

 • 1-6 kişilik seans grupları

Hızlı Başvuru Formu

Başvuru Formu