fbpx

Romalılardan Gelen Teknik : Loci

Telefon numaralarını, isimleri, yerleşim yerlerini, mekan adlarını ve öğrendiğimiz bilgileri doğrudan hafızamızdan söyleyebilmek hepimizin sahip olmak istediği bir beceridir. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar bir kez daha kanıtlamıştır ki hafıza geliştirilebilen bir özelliğe sahiptir. Hafızamızı geliştirmek için faydalanılabilecek en önemli egzersizlerden bir tanesi de “loci tekniği”dir ve mucizevi bir etkiye sahiptir.

Beyin, vücudumuzun tüm organlarının kontrolünü sağlayan yönetici bir işleve sahip olduğu için bilimsel çalışmaların merkezinde bulunuyor. Sinirbilimci bilim adamları, beyindeki yüksek bellek becerisinin nelere bağlı olduğunu keşfetmek için son olarak 23 Dünya Hafıza Şampiyonu beynini incelemişlerdir ve bu çalışmalarının sonuçlarını akademik bir dergi olan Neuron’ da yayınlamışlardır. Çalışmalardan elde edilen verile göre ortalama bir hafıza becerisine sahip kişiler hafızalarını 40 gün içinde ciddi bir oranda geliştirebilirler.

Hollanda da, Radboud Üniversitesi’nde yapılan bir diğer çalışmada ortalama üstü hafızaya sahip kişilerin MRI taramaları yapılarak bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar göstermiştir ki hafızası daha iyi olanların diğer insanlara nazaran beyinlerinin fiziksel boyutları herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Ancak bunun dışında, beyindeki nöron bağlantılarının muazzam biçimde farklılık arz ettiği gözlemlenmiştir.

Araştırmaya katılan hafıza şampiyonlarının ifade ettiklerine göre, hepsinin hafızlarını geliştirmek adına yaptıkları farklı egzersizlerin ve izledikleri farklı stratejilerin varlığı söz konusudur. Peki gerçekten beyni eğiterek ve egzersizlerle güçlendirerek yeni ve güçlü nöron bağlantıları oluşturma yoluyla hafızamızın mükemmel olması mümkün mü? Yapılan araştırmalarla araştırmacılar ortalama hafıza becerisine sahip 51 kişi üzerinde bunu gözlemlemeye çalışmıştır. Bu araştırmayı yaparken araştırmaya katılan kişilerin hafızalarını “loci yöntemi”yle güçlendirmeye çalışmışlardır. Bu teknik Yunanlıların ve Romalıların kullandığı çok eski bir tekniktir. Bu teknikte mantık hayal dünyanızda bir mekanda veya bir sokakta kendinizi geziyor gibi hayal ederken buradaki nesneleri ezberlemek istediğiniz kelimelerle, kavramlarla veya öğelerle ilişkilendirmektir. Böylece bağlantılama yaptığınız tüm bilgileri hatırlamanız daha kolay olmaktadır.

Bu yöntemden gerçek bir fayda sağlayabilmeniz için 40 gün boyunca günde en az 30 dakika bu yöntemle egzersizler yapmanız gerekiyor. Yapılan araştırmadaki istatistikler ilk başta ortalama 26-30 kelimeyi hafızasında tutabilen kişilerin bu eğitim programının sonunda ortalama 65 kelimeyi hafızalarında tutabildiğini göstermiştir.

Aslında kısaca bu araştırmalardan anladığımız şudur ki; hafıza geliştirilebilir bir beceridir ve yeteri kadar çalışıldığında hafıza şampiyonu olma ihtimalimiz işten bile değildir.

Comments are closed.
Başvuru Formu