NöroTaktil Entegrasyonu Eğitimi

Başvuru Formu


En yakın eğitime kalan süre:

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Eğitim Detayları

Eğitim 2 gün yüz yüze BrainFit Türkiye Kurucusu Dr. Mehmet Engin UYSAL tarafından yapılmaktadır.

En büyük organımız olan deri, fiziksel varlığımız ile dış dünya arasındaki sınırı oluşturur. Ayrıca beynin duyulara dışarıdan erişmesini sağlayan NöroTaktil sistemini barındırır. Deri, vücudun karşılaştığı geniş NöroTaktil uyaran girdisi dizisini ayırt etmek için on bir farklı NöroTaktil reseptörüne sahiptir. Bu NöroTaktil reseptörleri seti, merkezi sinir sisteminin işlemesi için gelen duyusal bilgileri iletmeye ve önceliklendirmeye yardımcı olur. İşlendikten sonra, merkezi sinir sistemi vücudun hareketlerini sürekli değişen NöroTaktil koşullarına yanıt olarak yönlendirir. Konjenital sorunlar veya travma (rahim içi, doğumda veya doğumdan sonra herhangi bir zamanda) nedeniyle NöroTaktil sistem zorlukları ortaya çıkabilir ve aşağıdaki koşullardan herhangi birine neden olabilir.

Hiper veya hipo-duyarlı NöroTaktil sisteme sahip olan bir kişinin tepkileri, genellikle normal koşulların gerektirdiğinden daha büyük veya daha küçük olarak meydana gelir. Bu tür orantısız reaksiyonlar genellikle bir kişinin NöroTaktil sisteminin uygun şekilde devreye girmediğinin ve entegre edilmediğinin bir göstergesidir. NöroTaktil Entegrasyon programı, derideki farklı reseptörleri uyarmak için nöro-dokunsal teknikler kullanır ve NöroTaktil duyu sistemini bütünleşmiş zihin/beden sistemi içinde uygun şekilde devreye sokmak ve entegre etmek için geliştirilmiş bir programdır. NöroTaktil sistem entegre edildiğinde, beyin sapı savunma reflekslerini gevşetir ve tüm sistemi, duygu ve davranış düzenlemelerinin geliştiği ve sağlıklı motor, iletişim ve bilişsel gelişimin ilerleyebileceği bir güvenlik içinde olma deneyimine açar.

NöroTaktil Entegrasyon kursu, NöroTaktil sisteminin fizyolojisini ve psikolojisini, aşırı ve düşük duyarlı reseptörlerin gelişimsel etkilerini ve tüm motor refleks hareketlerini ve örüntülerini entegre eder.

Genel İçerik Aşağıdaki Soruları Cevaplandırır:

1. GÜN

Doğal Gelişimin Temeli Olarak Hareket
 • Neruosensorimotor Refleks Entegrasyonu ve Arketip Hareketler
 • Refleksler, Bebek Hareketlerinin Gelişimi için Nöro-Fizyolojik Temel görevi
 • Cildin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının önemi
 • Cildin işleyişinin ve duyusal motor entegrasyonun önemi

2. GÜN

Dış algılayıcı ve proprioseptif sistemlerin önemi ve RAS sisteminin gelişimi
 • NeuroTaktil Entegrasyon prosedürleri
 • İşitme ve Vestibüler Sistemlerinin Özellikleri ile beyin sapı, sinir ağı ve deri sistemleri arasındaki bağlantılar.
 • NeuroTaktil duyu gelişiminin nörofizyolojik temellerinde reseptörlerin rolü
 • Reflekslerin optimal entegrasyonu için NeuroTaktil entegrasyonunun faydaları, duyusal entegrasyon sisteminin geliştirilmesi
 • Eğitim Tarihleri

  • 05-06 Mart 2024
  • 25-26 Haziran 2024
  • 03-04 Eylül 2024
  • 10-11 Aralık 2024