BrainFit Türkiye

2001’den beri kendini kanıtlamış programları ile bütünsel bir beyin gelişim uzmanı olan BrainFit ® Studio, bilimsel temelli nörobilimsel bilişsel eğitim programları yoluyla öğrenme yeteneklerini geliştirerek, performansı artırırken, davranışları şekillendirerek yaşamları dönüştürmeyi hedeflemektedir.

 

Ne yapıyoruz?

Dünyanın en kapsamlı Bilişsel Ölçüm Testi Zihin Check-Up ile beynin 5 temel alanı olan; dikkat ve odaklanma becerileri, motor yetenekler, sosyal-duygusal beceriler, görsel beceriler ve işitsel becerileri analiz ederek öğrenmenin önündeki kök nedeni buluyoruz.

Zihninizi kişiye özel egzersizler ile geliştiriyoruz.
Uluslararası geçerliliği kanıtlanmış bilimsel envanterler ile geleceğinize etki edecek;
  • Dikkat
  • Hafıza
  • İşitsel
  • Görsel
  • Algı ve muhakeme yeteneği
  • Sosyal ve psiko-motor
olmak üzere 7 alanda ölçümleme yapıyoruz.

Nasıl yapıyoruz?

Dikkat
Hafıza
Algı-Muhakeme
Psiko-Motor
Özgüven
Smart Programlar ile başarılı bir geleceğe…

Harvard ve Stanford Üniversitesi tarafından onaylı Smart Egzersizlerimiz ile tamamen kişiye özel programlar uyguluyoruz.

 

160.000 kişinin tercihi BrainFit ile zihninizin zayıf ve güçlü alanlarında çalışıyor ve zihninizin potansiyelini artırıyoruz. DİKKAT, HAFIZA, ALGI-MUHAKEME, PSİKO-MOTOR, ÖZGÜVEN becerilerini geliştiriyoruz.

Geleceğin fark yaratacak çocuklarının sahip olacağı becerilerin gelişimi için uyguladığımız egzersizler ile hayatlara fark katıyoruz, yeni ufuklar açıyoruz.
Kişiye özel benzersiz egzersizler

1200 farklı BrainFit egzersiziyle kişinin potansiyelini 4 ayda %100 artırıyoruz.

Neden BrainFit

Brainfit değişen çağın getirdiği olumlu ve olumsuz şartlarda bireylerin gelişimlerini tamamlamak ve potansiyellerini kullanabilmeleri için gerekli bir sistemdir.

BrainFit neyi başarır

Brainfit kişilerin bilişsel becerilerini ve öğrenme becerilerini geliştirerek sosyal, akademik, davranışsal, sanat, spor alanlarında potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve hayatın içine çok daha kolay dahil olmalarını sağlar.

Programlar

Junior

BrainFİt Baby programının okul öncesi çocuklarımız için oluşturduğu temel hedef; ilköğretime başladıkları zaman öğrenme yapılarının/hızlarının artmış olmasıdır.

Scholar

Programlarımız zihinsel kapasitenin artması ve öğrenme becerilerinin gelişmesiyle sonuçlanan zihin egzersizleri sayesinde öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırır.

Senior

SMART Senior Programında yer alan fitness, kaba/ince motor becerileri, sosyal etkileşim, takım çalışması, görsel/işitsel hafıza etkinlikleri ile katılımcıların bilişsel becerilerinde kısa sürede gelişim gözlemlenir.

BrainFit Disleksi

Okumak karmaşıktır. Beynimizin harfler ve sesleri bağlantılandırmasını, bu sesleri doğru sıraya koymasını ve kelimeleri okuyup anlayabileceğimiz cümleler ve paragraflar oluşturacak şekilde biraraya getirmesini gerektirir.

Zihin Check-Up

Zihin Check-Up uluslararası geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, kronolojik yaşa göre değişen 10 farklı envanterin uygulandığı eşsiz bir değerlendirme sistemidir.

BrainFit English

BrainFit English programları dünya üzerinde kullanıcı okuma yaparken ses analizini anlık olarak yapan tek programdır. Online programlar arasında, detaylı raporlama sistemi ve bireysel öğrenme hızına göre ilerleme özelliği ile farkını ortaya koymaktadır.

Başvur