fbpx
BrainFit Nörogelişim ve ilkel refleks alanında Gençlik ve spor bakanlığından hibe almıştır.

BrainFit Türkiye

2001'den beri kendini kanıtlamış programları ile bütünsel bir beyin gelişim uzmanı olan BrainFit® Studio, bilimsel temelli nörobilimsel bilişsel eğitim programları yoluyla öğrenme yeteneklerini geliştirerek, performansı artırırken, davranışları şekillendirerek yaşamları dönüştürmeyi hedeflemektedir.

0
Mevcut Merkez
0
Danışan Sayımız
0
%100 Memnuniyet
0
Zihin Check-Up Sayısı
Bütünsel Beyin Gelişim Metodolojimiz

BrainFit®'in benzersiz bütünsel beyin gelişim metodolojisi, Görsel, İşitsel, Duyusal-Motor, Dikkat ve Sosyal Duygusal alanlarda 5 “beyin kasının” hepsinde eğitimini ve gelişimini hedefler.

Amacımız 8 anahtar bilişsel beceriyi geliştirmektir:

Bireyselleştirilmiş Yaklaşım

BrainFit® tamamen kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser çünkü her beyin benzersizdir. CognitiveMAP ™ sonucunda ortaya çıkan bilişsel profimiz, ebeveynlerin ve BrainFit Bilişsel Gelişim uzmanlarının geliştirme çalışmaları başlamadan önce her çocuğun bilimsel olarak bilinmesini sağlar.
Her bireye maksimum uyum sağlamak için programlarımız yoğun olarak kişiselleştirilmiştir.
Geri Bildirim

BrainFit® profesyonel bir geri bildirim sistemi üzerine kurulmuştur. Danışanlarımızın bilişsel ilerlemeleri, düzenli aralıklarla ve standardize değerlendirmelerle seansa göre izlenir. Her seans alınan geribildirimlere göre bir sonraki seans tekrar dizayn edilir.
Düzenli izleme ile en iyi sonuçları en kısa sürede danışanlarımıza ve ailelerine sunuyoruz.

Hakkımızda

Kanıtlanmış

Verilerimize dayanarak, ebeveynlerin% 80 ila% 90'ı, çocuklarında beyin eğitimi programlarımıza katılımın 1 dönem (4 aylık) içinde iyileşme bildirmiştir. Standart test puanlarına göre, bütünsel gelişim programının tamamlanmasından sonra ortalama 8-10 puan artış göstermektedir. Bazı programlarımız Harvard, Stanford ve MIT gibi dünyaca kabul görmüş üniversiteler tarafından onaylanmıştır.

Sonuçlar