fbpx

SpinalGalant Refleksi ve ADHD

Son araştırmalar  ilkel refleksler ve huzursuzluk, konsantrasyonu sağlayamama ile  ADHD belirtileri arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor.

Refleksler belli başlı dürtüler karşılığında verilen bilinçsiz kas hareketleridir. Örneğin, sıcak bir ocağa dokunursanız, vücudunuz elinizi otomatik olarak çekiverir. Bebekler, beynin en ilkel bölümünde oluştuklarından ve onları hem gelebilecek tehlikelerden koruyup hem de oturma ve emekleme gibi sonraki gelişimsel değişmelere hazırlayan refleksler olduklarından dolayı ilkel refleksler olarak adlandırılan bir takım reflekslerle doğarlar. Bebeğin kendini düşüyor gibi hissetmesi durumunda kollarını açtığı, Moro diğer adıyla Ürkme refleksi de ilkel reflekslerdendir. İlkel refleksler yaşamın ilk yılı içerisinde son bulmalı ve yerlerini daha yüksek seviyedeki bilinçli reflekslere bırakmalıdırlar.

Alıkoyulmuş (gecikmiş) Refleksler ve Etkileri:

Bazen ilkel refleksler daha yüksek seviyeli reflekslerle birlikte oluşumlarına devam edebilirler. Bu durumun gerçekleşmesinde bir çok faktör rol oynar. Bunlar travmatik doğum, çıkık boyun, kronik kulak enfeksiyonları ve mide eksikliği olabilir. Emeklemeyi atlayan çocukların, emeklemeden yürüyenlerin, reflekslerinin alıkoyulacağı (gecikeceği) da ihtimal temsil etmektedir.

Bebeklik döneminde İlkel reflekslerin pekiştirilmesi zihinde, daha sonraki gelişimin temel yapıtaşları olan yolları oluşturur. Bebekler, sürünme veya emekleme gibi gelişimsel dönemleri atladıklarında, zihindeki bazı yollar gelişmekte başarısız olurlar. Son araştırmalar alıkonmuş (gecikmiş) ilkel refleksler (özellikle de Moro refleksi ve SpinalGalant Refleksi)  ve ADHD arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor.

SpinalGalant Refleksi

Bu refleks, arka alt tarafın omurgaya doğru vurulduğunda, bebeklerin kalçalarını dışa doğru eğmesine sebep olur. Amacı, yürümeye ve emeklemeye hazırlanırken kalçanın hareketini olanaklı kılmaktır. Hatta bazı otoriteler, bu refleksin idarar yapmayı tetiklediğini ileri sürmektedirler, bunu da bebeklerin kalçalarını güvenceye alan bebek bezine sürekli işemeleriyle açıklamaktadırlar.

SpinalGalant Refleksi 9 ay içerisinde son bulmalıdır, eğer bebek bu süre geçmesine rağmen bu noktayı aklında tutuyorsa, diğer bir deyişle refleks henüz kaybolmamışsa, yatak ıslatma, huzursuzluk, sabit oturamama, kısa süreli hafızanın kaybı ve konsantre olamama gibi problemler ortaya çıkar.

Geçmiş ve güncel araştırmalar, ADHD’li çocukların, kız erkek farketmeksizin, alıkonmuş SpinalGalant Refleksini tekrar etme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Zihni Yeniden Eğitme

Araştırmacılar, ADHD’nin huzursuzluk ve düşük seviyede dikkat gibi, ayırıcı özelliklerinin direkt olarak alıkonmuş SpinalGalant Refleksiyle ilişkilendirilebileceğini ve tedavisinin hareket, yeniden eğitim ve yeniden planlamayla olacağını öne sürüyorlar.

Beyin aşırı derecede plastiktir. Atlanmış olan fiziksel hareketler vücuda yeniden yaşatılarak, beynin bebeklikte kurmuş olması gereken bağlantıları kurup geliştirmesi sağlanır. Bu da ilkel reflekslerin daha yüksek seviedeki reflekslerle yer değiştirmesini olanaklı hale getirir. Zihni yeniden eğitme ADHD’nin tedavisi hatta çaresi olma yolunda gelecek vadediyor.

BrainFit Studio Merkezlerinde, geniş kapsamlı değerlendirmemizle, hangi beyin işlevlerinin gelişmiş seviyenin altında olduğunu belirdiğimizde, çocuğunuzun nöral bağlantılar geliştirmesi ve doğru beyin fonksiyonunu oluşturabilmesi için gerekli çocuğunuza özel bireyselleştirilmiş planımızı, çocuğunuza uyguluyoruz. Yaşa uygun nöral bağlantılar ve işlevler, bebeksi olmayan ve çocuğunuzun gelişiminde bir söz sahibi olmayan reflekslerin yok olmasını sağlayacaktır.

Programımız esnasında, çocuğunuzun göstereceği fiziksel ve akademik gelişime şaşıracaksınız.

Leave a Reply


Başvuru Formu